Siirry suoraan sisältöön

Home – Suomi

Positive Learn

Distance learning positification: technostress relief and wellbeing

Projektin tavoite

Opettajien osaamisen kehittäminen digihyvinvoinnin ja terveyden varmistamiseksi

Avoimet opetusmateriaalit

Oppimisskenaariot ja materiaalit digihyvinvoinnin edistämiseksi

Yhteisö

Avoin foorumi, jolla edistetään digihyvinvointitaitojen kehittämistä ja yhteistyötä Euroopassa.

Hanke-info

POSITIVE LEARN on ERASMUS+-hanke. Sen tavoitteena on tukea koulujen ammattilaisia ja nykyaikaistaa opettajankoulutusta opetussuunnitelmainnovaatioilla, joilla tuetaan digitaalitekniikan ja innovatiivisten pedagogiikkojen tehokasta käyttöönottoa verkko-opetuksessa.

Viimeaikaisen Covid-19-pandemian aikana kouluopetus on siirtynyt laajamittaisesti pelkästään verkko-opetukseen. Monet opettajat ja oppilaat eivät kuitenkaan osanneet käyttää uutta teknologiaa terveellä tavalla, mikä johti erilaisiin psykologisiin vaikutuksiin, kuten ahdistukseen ja stressiin. On käynyt selväksi, että hyvinvointia on käsiteltävä teknologian käytön yhteydessä, ja koska opettajilla on ratkaiseva rooli koulutusprosessissa, on ratkaisevan tärkeää, että opettajista tulee aktiivisia muutostekijöitä teknologisten innovaatioiden käyttöönotossa. Nykyisissä opetussuunnitelmissa tätä ei kuitenkaan oteta huomioon, ja useimmat opettajat luottavat siihen, että liikuntatunnit riittävät varmistamaan oppilaiden henkisen ja fyysisen terveyden.

POSITIVE LEARN -hankkeella vastataan tähän keskeiseen haasteeseen a) kehittämällä opettajien osaamista hyvinvoinnin ja terveyden varmistamiseksi, b) tarjoamalla oppimisskenaarioita ja -materiaaleja hyvinvoinnin valtavirtaistamiseksi ja c) luomalla ainutlaatuinen avoin tiedonvaihtofoorumi, jolla edistetään taitojen kehittämistä ja yhteistyötä kaikkialla Euroopassa.

Hankkeen taustaa

Uskomme, että digitaaliteknologian ja innovatiivisten pedagogiikkojen tehokkaan käyttöönoton tukeminen koulutuksessa edellyttää, että opettajien digitaalisen osaamisen portfolioita mietitään uudelleen. POSITIVE LEARN -hankkeessa käsitellään Covid-19-pandemian keskeisiä emotionaalisia haasteita soveltamalla positiivista tietokonepohjaista/psykologista lähestymistapaa teknologisten/digitaalisten ratkaisujen lisäksi. Hankkeessa tuetaan innovointia, joustavuutta ja muutosta, jotta kouluilla on mahdollisuus hallita pandemian aiheuttamaa epävarmuutta ja saada tukea muutokselle. Mielestämme positiivinen psykologia/positiivinen tietojenkäsittely on välttämätön taito psykologisten/emotionaalisten kysymysten käsittelemiseksi.

Tavoitteemme ovat

1. Kehitetään pedagoginen malli ja digihyvinvointiosaamisen malli, joiden avulla opettajat voivat sisällyttää digihyvinvoinnin ja mielenterveyden kaikkiin oppiaineisiin.

2. Tarjotaan avoimia oppimisskenaarioita ja -materiaaleja, jotta digihyvinvointi voidaan sisällyttää kaikkiin oppiaineisiin.

3. Kehitetään opettajien osaamista teknologiaan liittyvien terveyskysymysten käsittelyssä ja valmiiden interventioiden tarjoamisessa.

4. Avoimen oppimisen yhteistyön helpottaminen Euroopassa

5. Tarjota valmiiksi testattuja ohjeita opettajille siitä, miten parantaa digihyvinvointia luokkahuoneessa

6. Pyrimme antamaan kouluille ja opettajille mahdollisuuden hallita digitaalista muutosta terveessä ympäristössä vaikuttamalla myös relevantteihin sidosryhmiin ja opetuspolitiikkaan.

POSITIVE LEARN (Distance learning positification: technostress relief and wellbeing). ERASMUS+ Project, KA220-SCH – Cooperation partnerships in school education- 2021-1-EL01-KA220-SCH-000027978.The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

logo