Siirry suoraan sisältöön

Tietoja

POSITIVE LEARN on ERASMUS+-hanke. Sen tavoitteena on tukea koulujen ammattilaisia ja nykyaikaistaa opettajankoulutusta opetussuunnitelmainnovaatioilla, joilla tuetaan digitaalitekniikan ja innovatiivisten pedagogiikkojen tehokasta käyttöönottoa verkko-opetuksessa.

Viimeaikaisen Covid-19-pandemian aikana kouluopetus on siirtynyt laajamittaisesti pelkästään verkko-opetukseen. Monet opettajat ja oppilaat eivät kuitenkaan osanneet käyttää uutta teknologiaa terveellä tavalla, mikä johti erilaisiin psykologisiin vaikutuksiin, kuten ahdistukseen ja stressiin. On käynyt selväksi, että hyvinvointia on käsiteltävä teknologian käytön yhteydessä, ja koska opettajilla on ratkaiseva rooli koulutusprosessissa, on ratkaisevan tärkeää, että opettajista tulee aktiivisia muutostekijöitä teknologisten innovaatioiden käyttöönotossa. Nykyisissä opetussuunnitelmissa tätä ei kuitenkaan oteta huomioon, ja useimmat opettajat luottavat siihen, että liikuntatunnit riittävät varmistamaan oppilaiden henkisen ja fyysisen terveyden.

POSITIVE LEARN -hankkeella vastataan tähän keskeiseen haasteeseen a) kehittämällä opettajien osaamista hyvinvoinnin ja terveyden varmistamiseksi, b) tarjoamalla oppimisskenaarioita ja -materiaaleja hyvinvoinnin valtavirtaistamiseksi ja c) luomalla ainutlaatuinen avoin tiedonvaihtofoorumi, jolla edistetään taitojen kehittämistä ja yhteistyötä kaikkialla Euroopassa.