Siirry suoraan sisältöön

R2

Positiivisten digitaalisten ratkaisujen osaamiskehys

Toinen hankkeen tulos on hankkeemme käsitteellinen kehys. Käsitteellisellä tasolla on kaksi keskeistä osaa: opettajien osaaminen ja pedagoginen kehys. Lisäksi aiomme tarjota välineitä lähestymistapamme siirtämiseksi ja vastata kysymyksiin: miten opettajankoulutukseen voidaan sisällyttää myönteisiä interventioita ja tunne-elämän näkökohtia? Tulos koostuu siis seuraavista osista:
  • Pedagoginen kehys, jossa kuvataan pedagogiset ja didaktiset lähtökohdat ja periaatteet. Tähän sisältyy myös opettajien koulutustarpeiden hahmottelu, jotta positiiviset digitaaliset ratkaisut voidaan sisällyttää opettajankoulutukseen.
  • Opettajien opetussuunnitelmia hahmotellut osaamispuitteet – Osaamisjärjestelmä ohjeena opetussuunnitelmien kartoittamiseksi osaamispuitteisiin muissa kuin osallistujamaissa.