Siirry suoraan sisältöön

Tavoitteet

1. Kehitetään pedagoginen malli ja digihyvinvointiosaamisen malli, joiden avulla opettajat voivat sisällyttää digihyvinvoinnin ja mielenterveyden kaikkiin oppiaineisiin.

2. Tarjotaan avoimia oppimisskenaarioita ja -materiaaleja, jotta digihyvinvointi voidaan sisällyttää kaikkiin oppiaineisiin.

3. Kehitetään opettajien osaamista teknologiaan liittyvien terveyskysymysten käsittelyssä ja valmiiden interventioiden tarjoamisessa.

4. Avoimen oppimisen yhteistyön helpottaminen Euroopassa

5. Tarjota valmiiksi testattuja ohjeita opettajille siitä, miten parantaa digihyvinvointia luokkahuoneessa

6. Pyrimme antamaan kouluille ja opettajille mahdollisuuden hallita digitaalista muutosta terveessä ympäristössä vaikuttamalla myös relevantteihin sidosryhmiin ja opetuspolitiikkaan.

Seuraavat tulokset ovat suunniteltuja:

    R1: Yleiskatsaus eurooppalaiseen etäopiskelun positifiointiin (vaatimusten ja sidosryhmien analyysi).

    R2: Positiivisten digitaalisten ratkaisujen osaamiskehys

    R3: Avoimet oppimateriaalit and Tukiportaali (Käyttäjätukipaketti)

    R4: Etäopiskelumahdollisuuksien määrittelyn toteuttamista koskevat ohjeet

    R5: Etäopetuksen positifioinnin Tiekartoitus

Yhdessä nämä muodostavat kattavan tukijärjestelmän, jonka avulla opettajat ja koulut voivat vastata digitaalisen oppimisen keskeisiin emotionaalisiin haasteisiin soveltamalla positiivista laskennallista/psykologista lähestymistapaa teknologisten/digitaalisten ratkaisujen lisäksi.

POSITIVE LEARN -tuloksilla tuetaan innovointia, joustavuutta ja muutosta, jotta koulut ja koulutusjärjestelmät voivat hallita pandemian aiheuttamaa epävarmuutta ja saada tukea muutokselle.