Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

R5

Οδικός Χάρτης για τη «θετικοποίηση» της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Ως τελικό αποτέλεσμα, θα αναπτύξουμε έναν οδικό χάρτη με εμπειρογνώμονες στον τομέα για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων ενόψει της βιωσιμότητας του έργου. Ο οδικός χάρτης θα περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να επεκτείνουμε την προσέγγισή μας από τις συμμετέχουσες χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Θα περιλαμβάνει επίσης πτυχές της αλλαγής και βελτίωσης των προγραμμάτων σπουδών και συστάσεις πολιτικής.