Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

R4

Κατευθυντήριες γραμμές για τη «θετικοποίηση» της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Το R4 θα αποτελέσει κατευθυντήρια γραμμή εφαρμογής για τα αποτελέσματα R2 και R3.

Η ανάπτυξη της κατευθυντήριας γραμμής θα βασιστεί στην επικύρωση της πραγματικής ζωής, χρησιμοποιώντας ομάδες εστίασης και παρατηρήσεις.