Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

R3

Ανοικτά Εκπαιδευτικά Σενάρια & Συνεργατική Πλατφόρμα (Πακέτο υποστήριξης χρηστών

Το R3 θα παρέχει Ανοικτά Σενάρια Μάθησης (OLS) για εκπαιδευτές εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικούς που θα χρησιμοποιηθούν για θετικές ψηφιακές λύσεις στην τάξη. Το αποτέλεσμα βασίζεται σε υπάρχον υλικό και Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους. Τα μαθησιακά σενάρια ενσωματώνουν το παράδειγμα της προσέγγισής μας- όλα τα μαθησιακά σενάρια θα περιλαμβάνουν : 1. Μια ψηφιακή λύση, 2. Μια θετική παρέμβαση Θα παρέχουμε όλα τα OLS με ανοιχτή άδεια χρήσης (Creative Commons) ώστε να είναι αυτά επαναχρησιμοποιήσιμα και προσαρμόσιμα για τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την πρακτική των εκπαιδευτικών, θα προσδιορίσουμε τα μαθησιακά σενάρια («προσαρμόσιμα σχέδια μαθήματος») σε ανοικτή μορφή.