Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

R1

Επισκόπηση της «θετικοποίησης» της ευρωπαϊκής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ανάλυση απαιτήσεων)

Το σημείο εκκίνησης για το έργο μας είναι η ανάλυση των ενδιαφερόμενων μερών, η οποία υπερβαίνει την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε κατά την προετοιμασία του έργου.

Οι κύριοι στόχοι του R1 είναι:

– να αναλύσει την τρέχουσα κατάσταση του σχολικού μετασχηματισμού στις συμμετέχουσες χώρες και στην Ευρώπη.

– να κατανοήσουν τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τα εμπόδια των ενδιαφερομένων κατά τη χρήση της τεχνολογίας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

– να ενσωματώσουν τις θετικές παρεμβάσεις πληροφορικής στα προγράμματα σπουδών και στην καθημερινή ζωή των εκπαιδευτικών.

Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε την τρέχουσα κατάστασή τους, ιδίως το τρέχον πρόγραμμα σπουδών, καθώς και το οργανωτικό και ατομικό πλαίσιο.